Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750)

Begraafinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Lambertus van Meerten (1675-1750) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 13 april 1750 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen vijftien gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 67. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.