Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Hendrik Tillaart (?-1767)

Begraafinschrijving van Hendrik Tillaart (?-1767)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Hendrik Tillaart (?-1767) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 8 juni 1767 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen vijftien gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 101. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.