Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767)

Begraafinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 7 augustus 1767 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen drie gulden. Cornelius was een zoon van Johannes Oosterling van Leeuwen.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 101. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.