Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Simon Johan van Meerten (1765-1766)

Begraafinschrijving van Simon Johan van Meerten (1765-1766)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Simon Johan van Meerten (1765-1766) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 1 mei 1766 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 98. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.