Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Cornelia van Eijbergen (1748-1772)

Begraafinschrijving van Cornelia van Eijbergen (1748-1772)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Cornelia van Eijbergen (1748-1772) weergegeven.1 De begrafenis heeft plaatsgevonden op 26 oktober 1772 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. De kosten voor de begrafenis bedroegen dertig gulden. Cornelia was de huisvrouw van de heer Justinus Cornelis van Meerten (1743-1824).

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Begraven en Trouwen 1725-1778, p. 112. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.