Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807)

Begraafinschrijving van Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807) weergegeven.1 Zij was weduwe van ds. Leonard van Meerten (1731-1802). Zij is begraven op 13 maart 1807 te Gouda. Het sommatiebiljet werd gegeven op 10 april 1807 en dit geldt ook voor de overlevering van de ‘Memorie van Aangeving’. De nalatenschap was vrij van belasting.

Voetnoten

  1. Register der Overledenen, Stad Gouda, 1807-?, p. 386. Te raadplegen via de website FamilySearch: www.familysearch.org.