Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805)

Begraafinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805) weergegeven.1 Op 16 september 1805 werd zij begraven in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gouda. Zij was de huisvrouw van Ds. Willem Leonard Voorduin (1760-1834), predikant te Groningen. Maria Huberta woonde in de Wijdstraat. De begrafenis kostte 30 gulden.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gouda, DTB Begraven 1766-1805, p. 464. Te raadplegen via de website FamilySearch: www.familysearch.org.