Home » Genealogie » Begraafinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759)

Begraafinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759)

Hierboven wordt de begraafinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759) weergegeven.1 Zij werd op 11 september 1759 begraven en was een kind van ds. Leonardus van Meerten (1731-1802). De begrafenis kostte dertig gulden en heeft plaatsgevonden in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Arkel.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Arkel, Trouwen en Begraven 1726-1778, p. 129. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.