Home » Genealogie » Begraafbericht van Albert van Gelder (1740-1796)

Begraafbericht van Albert van Gelder (1740-1796)

Begraafbericht van Albert van Gelder (1740-1796) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Albert van Gelder (1740-1796) weergegeven.1 Hij werd op 9 december 1796 begraven.

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 57. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.