Home » Genealogie » Begraafbericht van Albert van Gelder (1738-1739)

Begraafbericht van Albert van Gelder (1738-1739)

Begraafbericht van Albert van Gelder (1738-1739) zoals weergegeven in het boek van overledenen van Randwijk.

Hierboven wordt het begraafbericht van Albert van Gelder (1738-1739) weergegeven.1 Het is niet helemaal duidelijk of het gaat om het overlijden van Albert of het overlijden van zijn tweelingbroer Joannes.2 We vermoeden Albert omdat het volgende kind dat geboren wordt ook Albert heette. Het is sowieso niet Wouter omdat deze later, in 1764, getrouwd is met Anneke Tonissen. Albert is op 29 mei 1739 begraven. Hij was een zoon van Evert van Gelder (1707-1769) en Johanna van Meerten (?-1763).3

Voetnoten

  1. Rijksarchief in Gelderland, Nederduits Gereformeerde Gemeente Randwijk, Overledenen 1727-1804, DTB 958, blz. 17. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Voor het andere begraafbericht zie: https://oorsprong.info/begraafbericht-van-joannes-van-gelder-1738-1738/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1763-en-evert-van-gelder-1707-1769/.