Home » Betuwse streekgeschiedenis » 21 november 2023 D.V.: Lezing over Grafveld Prinsenhof in ‘Dorpshuis De Oude School’ te Hemmen

21 november 2023 D.V.: Lezing over Grafveld Prinsenhof in ‘Dorpshuis De Oude School’ te Hemmen

De lezing over het Grafveld Prinsenhof hoopt plaats te vinden in ‘Dorpshuis de Oude School’. Op de foto de dorpskern van Hemmen met in het midden onderaan ‘Dorpshuis de Oude School’. Bron: Google Maps.

Afgelopen zaterdag verwees ik naar een artikel in het meinummer van ‘De Baron‘ over het Grafveld Prinsenhof in Kesteren.1 Mensen die dit interessant vonden en graag meer daarover willen weten, die worden op hun wenken bediend. Op 21 november 2023 D.V. spreekt de genoemde amateurarcheoloog André van Ingen hierover in ‘Dorpshuis De Oude School‘ te Hemmen.

De avond wordt georganiseerd door de ‘Historische Kring Midden-Betuwe’ en gehouden in het gebouw ‘De Oude School’, Kerkstraat 4 te Hemmen.2 André van Ingen hoopt vanaf 20.00 uur te vertellen over Grafveld Prinsenhof. Voor leden van de vereniging is de toegang gratis. Van niet-leden wordt een bijdrage van minimaal 3 euro gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Voetnoten

  1. Het artikel is hier na te lezen: https://oorsprong.info/het-romeinse-grafveld-prinsenhof-te-kesteren-werkgroep-archeologie-verzamelt-vondsten-om-toe-te-werken-naar-een-publicatie/.
  2. Meer informatie van deze vereniging is hier te vinden: https://www.hkmb.nl/.