Home » Genealogie » Willemina van Meerten (1750-1827) als doopgetuige aanwezig bij doop Goswina van Schaik (1807-1884)

Willemina van Meerten (1750-1827) als doopgetuige aanwezig bij doop Goswina van Schaik (1807-1884)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Goswina van Schaik (1807-1884) weergegeven.1 Als doopgetuige was Willemijn2 van Meerten (1750-1827) aanwezig.3 Willemina was de huisvrouw van Cornelis van den Berg (1762-1831).4 Goswina werd op 19 juli 1807 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 15 juli 1807. De ouders van Goswina waren Gijsbert van Schaik (±1762-1815) en Dirkje Hommersom (±1767-1850).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 64. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vaker Willemina genoemd.
  3. Hoe Willemina verwant is aan de doopouders is de auteur (nog) onbekend.
  4. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-willemina-van-meerten-1750-1827-en-cornelis-van-den-berg-1762-1831/.