Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacob van Haaren (1788-?)

Doopinschrijving van Jacob van Haaren (1788-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Jacob van Haaren (1788-?).1 Jacob werd op 6 april 1788 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij is geboren op 1 april 1788. Zijn vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Jantje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Trijneke3 van Keulen (?-1831) aanwezig, Anna was de huisvrouw van Jasper van Eck (±1746-1808).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje genoemd.
  3. Ook wel Trijntje genoemd.