Home » Genealogie » Willemina van Meerten (1750-1827) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Quint (1786-1865)

Willemina van Meerten (1750-1827) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Quint (1786-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Quint (1786-1865) weergegeven.1 Als doopgetuige was Willemina van Meerten (1750-1827) aanwezig. Willemina was de huisvrouw van Cornelis van den Berg (1762-1831). Gerrit was een zoon van Huibert Quint (?-1821) en Jacomina Hofman (?-1821). Gerrit werd op 9 april 1786 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 1 april 1786.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 23. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.