Home » Genealogie » Doopinschrijving van Arie van Meerten (1805-1850)

Doopinschrijving van Arie van Meerten (1805-1850)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Arie van Meerten (1805-1850) weergegeven.1 Arie werd op 29 september 1805 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 13 september 1805. Hij is een zoon van Jan van Meerten (1769-1846) en Hendrikje Evertze2 (1779-1837). Als doopgetuige was Gerritje van Merte (?-?) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 60. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Hendrika van Ginkel genoemd.
  3. Omdat erachter staat j.d. zou het kunnen gaan om een nicht of tante van de dopeling, dit is de auteur (nog) niet bekend.