Home » Genealogie » Wie is G. van Meerten die bij de pannenfabriek te Lienden heeft gewerkt?

Wie is G. van Meerten die bij de pannenfabriek te Lienden heeft gewerkt?

In het meinummer 2023 van De Baron wordt het kasboekje beschreven van een Liendense pannenfabriek. Deze fabriek stond volgens de achterkleindochter van Albert de Bruin stond deze fabriek aan de Brinkstraat te Lienden. Het artikel in De Baron is geschreven door Joke Honders.1

J.J. de Kock jr. kreeg concessie om een pannenfabriek te Lienden op te richten. Op 24 april 1876 wordt er daadwerkelijk een vennootschap opgericht tussen vier heren, waaronder De Kock. Het gaat om Jerphaas Jan de Kock junior, een landbouwer uit Lienden. De hierboven genoemde Albert de Bruin, van het kasboek, is ‘panovenboas’ Er waren diverse arbeiders in dienst die volgens dit artikel 0,80 cent per dag verdienen. Honders, die het kasboek heeft ingezien, schrijft: “In de loop van de tijd worden ook W. van IJzendoorn en G. van Meerten genoemd.” Deze twee personen worden ook genoemd als arbeiders. G. van Meerten wordt verder niet meer genoemd in het artikel. Het wordt uit het artikel niet duidelijk wie deze G. van Meerten is. Een nieuwe uitdaging! Lezers die meer informatie hebben over deze G. van Meerten die arbeider is geweest bij de pannenfabriek te Lienden kunnen zich wenden tot de redactie via het contactformulier.

Noot van de redactie Het antwoord op deze vraag heeft Jan van Meerten onlangs gepubliceerd in ‘De Baron’ (zie hier).

Voetnoten

  1. Honders, J., 2023, Lienden/Ommeren. Over een pannenfabriek en perceelsnamen, De Baron 6 (2): 16-19.