Home » Ardennen » UNESCO Global Geopark ‘Famenne-Ardenne’ – Stimulerende promotievideo

UNESCO Global Geopark ‘Famenne-Ardenne’ – Stimulerende promotievideo

In de Belgische Ardennen ligt het UNESCO Global Geopark ‘Famenne-Ardenne’. In dit geologische erfgoed zijn prachtige karstverschijnselen waar te nemen. De website meldt: “Door het warme en vochtig klimaat dat tijdens het Mesozoïcum en het Kenozoïcum1 heerste, hebben de kalksteenrotsen grondige wijzigingen ondergaan. Daarna verhief de schiervlakte van de Ardennen zich; door deze opheffing werden de rivieren gedwongen zich dieper in te snijden. Zo werden grotten gevormd, werden meanders door de ondergrondse rivier afgesneden, en ontstonden ook typische “verdwijngaten & resurgenties” systemen, met rivieren die soms tot meer dan 10km lang onder de grond stromen.” Hoe past dit binnen een korte chronologie? Creationisten hebben, afgezien van enkele veldexcursies en presentaties, weinig over het ontstaan en de ontwikkeling van de Ardennen geschreven, laat staan diepgravende studies gedaan naar verschijnselen die voorkomen in de Ardennen. Laat de onderstaande promotievideo een stimulans zijn voor creationisten om ook dichtbij huis de geologische verschijnselen te verklaren.

PS: Als creationist een gastbijdrage schrijven voor deze website over (het ontstaan van) de Ardennen? Laat het dan weten via ons contactformulier.

Voetnoten

  1. Op de website staat twee keer Mesozoïcum, met dank aan een oplettende lezer hebben we hier Kenozoïcum van gemaakt.