Home » Genealogie » Tweede overlijdensinschrijving van Jantje van Haaren (1794-1806)

Tweede overlijdensinschrijving van Jantje van Haaren (1794-1806)

Hierboven wordt de tweede overlijdensinschrijving van Jantje van Haaren (1794-1806) weergegeven.1 Jantje overleed op 10 november 1806 te Eck en Wiel in de ouderdom van dertien jaar.2 Ze is volgens het register verdronken. Ze was geboren te Eck en Wiel en een dochter van Dirk van Haaren (±1754-1819) en Janetje3 De eerste overlijdensinschrijving is ook op deze website te vinden.4

Voetnoten

  1. Bron: Maurik, d. Maurik, Gequalificeerde Overledenen Maurik, Rijswijk, Eck en Wiel, 1806-1811, RBS 1098, blz. 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jantje-van-haaren-1794-1806/.
  3. Ook wel Jantje(n) of Jannetje genoemd.
  4. Zie: https://oorsprong.info/eerste-overlijdensinschrijving-van-jantje-van-haaren-1794-1806/.