Home » Genealogie » Tweede overlijdensakte van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878)

Tweede overlijdensakte van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878)

Overlijdensakte van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven is de tweede overlijdensakte te zien van Maria Wilhelmina Theodora Muntz (1795-1878). Deze akte werd op 15 oktober 1878 geregistreerd door de wethouder, ambtenaar van de Burgerlijke Stand te ’s-Gravenhage, baron François Maximiliaan van der Duijn (1807-1889).1 De overlijdensakte maakt melding van het ontvangen van een ‘extract uit het register van overlijden’ van de Gemeente Rheden. Op dit extract staat dat op 3 oktober 1878 is overleden te Velp, Maria Wilhelmina Theodora Muntz. Ze was 83 jaar oud toen zij overleed en had toen geen beroep. Ze is geboren te Colombo op het eiland Ceylon (Sri Lanka). De ouders zijn voor de ambtenaar onbekend. Ze is getrouwd geweest met Pieter Loke. Uit de genealogische gegevens weten we dat ze eerder getrouwd is geweest met Adriaan Johan Maria van Meerten (1792-1813) en dat zij een dochter was van Pierius Muntz (1767-1803) en Anna Helena Mekern (1775-1857).

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1878, aktenummer 2413. Te raadplegen via www.haagsgemeentearchief.nl.