Home » Genealogie » Tweede huwelijksinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744) en Gerardus van Aalst (1678-1759)

Tweede huwelijksinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744) en Gerardus van Aalst (1678-1759)

Hierboven wordt de tweede huwelijksinschrijving1 van Aletta van Meerten (1666-1744) en Gerardus van Aalst (1678-1759) weergegeven.2 Het huwelijk werd gesloten op 26 oktober 1706 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Gerardus was ‘dominus’ van beroep en ‘predicant tot Sommelsdijk’. Aletta was weduwe en woonachtig aan de ‘Lambsteeg tot Rotterdam’.3

Voetnoten

  1. De eerste huwelijksinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-huwelijksinschrijving-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.
  2. Ondertrouw- en trouwregister Ned. Geref. Gemeente Rotterdam, 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB), 1700-1706, p. 263. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-huwelijksinschrijving-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.