Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva van Aalst (1707-?)

Doopinschrijving van Eva van Aalst (1707-?)

Hierboven wordt de geboorteakte van Eva van Aalst (1707-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 24 augustus 1707 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Sommelsdijk. Haar vader was dominus Gerardus van Aelst (1678-1759) en haar moeder Aletta van Maarten (1666-1744).2 Als doopgetuige waren Lena Bauc (?-?) en Adrianus Cruijslaudo (?-?) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Sommelsdijk, Gereformeerd, Doopboeken 1703-1721, p. 21. Te raadplegen via de website van het Nationaal Archief: www.nationaalarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-aletta-van-meerten-1666-1744-en-gerardus-van-aalst-1678-1759/.
  3. Of en hoe deze mensen aan de dopeling verwant zijn is mij (nog) onbekend.