Home » Artikelen geplaatst door Pieter Boonstra

Auteursarchief: Pieter Boonstra

Tussen Biblicisme en schriftkritiek – Vraagbeantwoording door dr. Pieter Boonstra

Op 31 mei 2018 hield dr. Pieter Boonstra, predikant in de GKV Bussum-Huizen, een lezing over de nieuwe hermeneutiek. Na deze lezing beantwoordde hij vragen uit het publiek. In de eerste vraag besteedt de predikant ook aandacht aan de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Met dank aan ‘Samen Gereformeerd’ is deze vraagbeantwoording opgenomen en online geplaatst. We beantwoording deze lezing ook via onze website. Veel zegen bij het kijken!

Tussen Biblicisme en schriftkritiek met aandacht voor de nieuwe hermeneutiek – Gods Woord als norm in een sterk veranderende cultuur

Op 31 mei 2018 hield dr. Pieter Boonstra, predikant in de GKV Bussum-Huizen, een lezing over de nieuwe hermeneutiek. Met dank aan ‘Samen Gereformeerd’ is deze lezing opgenomen en online geplaatst. We delen deze lezing ook via onze website.

Onder de lezing staat:

“De Bijbel is een boek dat zowel aangevallen als misbruikt wordt. Hoe houden we vast aan het juiste gebruik van de Schrift als Gods woord in een postmoderne tijd waarin de Bijbel enerzijds genegeerd en anderzijds misbruikt en gerelativeerd wordt. Als kerken staan we voor een geweldige uitdaging. In een tijd die sterk verandert staat het lezen van de Bijbel onder druk. Daarnaast hebben we te maken met een nieuwe hermeneutiek die het gezag van de Bijbel ondermijnt. Dit alles vraagt van ons dat we ons bezinnen hoe wij Gods Woord als norm kunnen bewaren in een sterk veranderende cultuur.”

Veel zegen bij het kijken en luisteren!