Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 83

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 83

Joncker Henderik van Abcoude van Merthen ridder Heer van Essestijn v. was den soon van Heer Anthonis van Abcoude van Merthen Ridder Heer van Essestijn ende van vrou Anna Gravinne van Lalijn. Is in sijn Jong Rijkster schol gehouden binnen Uijterecht om sijn Latijnsch taele te leeren. En is daer nae gesonden bij den Hertogs van Looteringen. En wierde aldaer Paesi, om sijn frans te leeren, en daer nae is hij van sijn Heer vader te huijs ontboden en is doen met goet vinde getrout aen die Eenige Dochter van Ja. Joncker Jan van Wijck met de vrinden raet aen weder sijdes genaemt Jofferou Josina van Wijck die haer moeder ees Jofferou Alendorp was van een goed Adelick geslacht daer hij bij geprokereert heeft twe dochters.

Die Jonste docgter daer sij van inde kraem lags daer sij van stierf wierde genaemt Haesken en stierft soo als sijn Heijlige Doopsel ontfanen hadde.

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.