Home » Onderzoek » The Genesis Fund, een nieuw fonds voor creationistische wetenschap

The Genesis Fund, een nieuw fonds voor creationistische wetenschap

De documentaire Is Genesis geschiedenis? is een internationale bestseller geworden. De film wordt, dankzij het vertaalwerk van Weet Magazine1, ook in Nederland verkocht.2 De computerwetenschapper dr. Del Tackett, initiatiefnemer van The Truth Project en een van de initiatiefnemers van de film komt samen met zijn collega’s met een nieuw initiatief: The Genesis Fund.3 Een nieuw fonds voor creationistische wetenschapsbeoefening.

Financiering onderzoek

Toen de film Is Genesis geschiedenis? werd gemaakt, is er ook gesproken over de behoefte aan meer financiering van creationistische onderzoeksprojecten. Daarnaast zag het team dat jonge studenten vanwege geldgebrek vastlopen en zo niet wat kunnen betekenen voor de creationistische wetenschap. Als laatste is er een enorme behoefte aan meer educatief materiaal voor jonger publiek. Reden te meer om een nieuw fonds op te richten: The Genesis Fund. Binnen het fonds wordt samengewerkt met de christelijke non-profit organisatie The Nehemiah Foundation.

Projecten

Welke projecten staan in de steigers? Hieronder een korte opsomming:

 • Er is 15.000 dollar nodig om het nieuwe rijk geïllustreerde boek over fossielen en de aardgeschiedenis van de geoloog Paul Garner (M.Sc.) te financieren.4 Zie hier voor de frontcover van het boek en een hier voor voorbeeld van een hoofdstuk. Anno 2022 is het bedrag opgehaald en het boek verschenen.
 • Er is 50.000 dollar nodig om door te gaan met het publiceren van artikelen op New Creation Blog.5 Dit blog is een online hulpmiddel, ontwikkeld door studenten en wetenschappers, om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en uitdagingen in het scheppingsparadigma. Zo is er een artikel te lezen over gevederde dinosauriërs of over de bombardeerkever.
 • Er is 500.000 dollar nodig voor de vervolgdocumentaire van Is Genesis geschiedenis? De titel van de documentaire is al bekend: Is Genesis History? Mountains after the Flood. Als alles meezit willen ze deze film halverwege van dit jaar uitbrengen.6
 • Er is 150.000 dollar nodig om het onderzoek van de geoloog dr. Steve Austin te financieren. Hij wil een goot van een halve mijl bouwen om daarin de sedimentaire omstandigheden tijdens de zondvloed na te bootsen. Zie hier voor zijn voorstel.
 • Er is 1.000.000 dollar nodig voor algemeen-creationistisch wetenschappelijk onderzoek. Er zijn tientallen onderwerpen geselecteerd waarbij jonge wetenschappers samenwerken met ervaren wetenschappers. Ze willen deze onderzoeksprojecten filmen om zo een nieuwe documentairereeks te maken. Het fonds wil daarmee laten zien hoe creationistische wetenschapsbeoefening eigenlijk werkt.

Dit onderzoek is hard nodig. Ik hoop dat het fonds niet alleen Amerikaans/Engelse wetenschappers stimuleert om onderzoek te doen, maar dat ze verder kijken en dat ook Nederlandse studenten en wetenschappers en beroep kunnen doen op het fonds. Laten we meer onderzoek doen om zo het creationistische wereldbeeld nog beter en met nog meer argumenten uit te bouwen.

N.a.v. een artikel dat verscheen op de website van ‘Is Genesis History?’. Zie op deze pagina ook de video met de oprichters van het fonds: https://isgenesishistory.com/support-creation-science-with-the-genesis-fund/.

Voetnoten

 1. Weet Magazine is een populair-wetenschappelijk tijdschrift op creationistische grondslag. Zie: https://weet-magazine.nl/.
 2. https://weet-magazine.nl/product/dvd-is-genesis-geschiedenis/.
 3. https://isgenesishistory.com/support-creation-science-with-the-genesis-fund/.
 4. Paul Garner sprak onlangs over de indeling van dinosauriërs voor het congres van Fundamentum en Geloofstoerusting: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-10-paul-garner-msc-dinosaurs-new-insights-from-creationist-research/.
 5. Zie hier voor de blog: https://newcreation.blog/.
 6. Zie ook hier voor de aankondiging: https://oorsprong.info/bestseller-dvd-is-genesis-history-krijgt-een-vervolg-mountains-after-the-flood-zoomt-in-op-de-tijd-na-de-zondvloed/.