Home » Evenement » Rondom het congres 2023 (1): Al via drie kanalen reclame voor en informatie over het congres

Rondom het congres 2023 (1): Al via drie kanalen reclame voor en informatie over het congres

Over ruim twee maanden hopen we met Fundamentum een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ organiseren met als subthema ‘Verwondering‘. Er hebben zich al een veertigtal mensen aangemeld. Er wordt deze maand al via drie kanalen reclame gemaakt voor het congres: Tijdenplaats, Logos Instituut en Weet Magazine.1

Kanalen

Via de website Tijdenplaats.nl hebben we zelf reclame gemaakt voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. Deze informatie is hier te vinden.2 Deze vermelding zal in de week van het congres ook in het Reformatorisch Dagblad weergegeven worden. Op de website Logos Instituut is informatie van de congrespagina overgenomen in een agenda item. Deze informatie is hier te bekijken.3 Abusievelijk wordt Fundamentum hier een stichting genoemd. In de eerste week van augustus 2023 viel Weet Magazine op de mat met in de agenda ook een vermelding van het congres (zie afbeelding hiernaast). Weet Magazine is een creationistisch populair-wetenschappelijk tijdschrift. De inhoud van dit magazine heeft veel raakvlakken met de onderwerpen van het congres.4

Informatie

Bent u ook van plan om te komen luisteren? De entree voor dit congres is 10 euro als reguliere prijs (en 7,50 euro voor studenten). Bij de prijs zit een eenvoudige lunch inbegrepen. Aanmelden voor het congres kan hier. Na aanmelding ontvangt u een verzoek tot betaling.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2023'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2023‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en gehouden op 21 oktober 2023.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/congres/.
  2. https://www.tijdenplaats.nl/evenement/detail/10578/congres-bijbel-&-wetenschap-2023.
  3. https://logos.nl/agenda/congres-bijbel-wetenschap-stichting-fundamentum/.
  4. De website van Weet-Magazine is hier te vinden: https://www.weet-magazine.nl.