Home » Genealogie » Overlijdensbericht van Jacoba van den Berg (1785-1809)

Overlijdensbericht van Jacoba van den Berg (1785-1809)

Hierboven wordt overlijdensbericht weergegeven van Jacoba van den Berg (1785-1809).1 Jacoba is op 29 december 1809 te Eck en Wiel overleden in de leeftijd van 23 jaar.2 Ze laat haar beide ouders, één broer en twee zussen achter. De aangifte is op dezelfde datum gedaan.

Voetnoten

  1. Bron: Maurik, d. Maurik, Gequalificeerde Overledenen Maurik, Rijswijk, Eck en Wiel, 1806-1811, R.B.S. 1098, bladzijde 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jacoba is geboren op 30 december 1785. Dat wil dus zeggen dat Jacoba één dag voor haar 24ste verjaardag is overleden. Zie voor de doopinschrijving: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jacoba-van-den-berg-1785-1809/.