Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacoba van den Berg (1785-1809)

Doopinschrijving van Jacoba van den Berg (1785-1809)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacoba van den Berg (1785-1809) weergegeven.1 Jacoba werd op 1 januari 1786 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Ze was een dochter van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als getuige was de jongedochter Maria van Meerten aanwezig.2 Jacoba is geboren op 30 december 1785.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel, Doopboek, 1772-1811, 1084.1, bladzijde 22. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur nog onbekend of en hoe deze Maria verwant was aan de doopmoeder. Het zou kunnen gaan om een nicht.