Home » Genealogie » Overlijdensakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879)

Overlijdensakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879)

Overlijdensakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879) weergegeven.1 Op 10 maart 1879 om half een in de middag verscheen Jan Kromwijk (1819-1892) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van het overlijden van Willem Carel. Jan was negen en vijftig jaar oud, aanspreker van beroep, een bekende van de overledene en woonachtig in de Raamsteeg te Leiden. Hij deed de aangifte samen met Izaak Koet (1826-?), twee en zestig jaar oud, aanspreker van beroep, bekende van de overledene en woonachtig aan de Oostdwarsgracht te Leiden. Zij verklaarden dat Willem Carel op 7 maart 1879 om zeven uur in de avond is overleden in de leeftijd van een en veertig jaar. Willem Carel was zonder beroep, geboren te Amsterdam en woonachtig aan de Utrechtscheveer te Leiden.2 Hij was de ongehuwde zoon van wijlen Lambert van Meerten (1792-1847) en Guillelmine Caroline Vosmaer (1797-1881).3 Guillelmine Caroline was zonder beroep en woonachtig aan het Utrechtscheveer te Leiden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, overlijdensakten, 1879, aktenummer 266. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.