Home » Genealogie » Geboorteakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879)

Geboorteakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879)

Geboorteakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Willem Carel van Meerten (1838-1879) weergegeven.1 Op 9 januari 1838 om tien uur in de ochtend verscheen Lambert van Meerten (1792-1847) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Lambert was vijf en veertig jaar oud en koopman van beroep. Hij verklaarde dat Willem Carel op 8 januari 1838 om zes uur in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Guillelmine Caroline Vosmaer, veertig jaar oud.2 Het echtpaar woonden aan de Prinsengracht nummer 828, kanton 3 te Amsterdam. Lambert had twee getuigen meegebracht: (1) Christian Jan Burchard Scholten van Aschat (±1787-?), vijftig jaar oud, rijksambtenaar van beroep en woonachtig aan de Reguliëngracht No. 82 te Amsterdam, en (2) Dominicus van Hoytema (1801-1871), zes en dertig jaar, rijksambtenaar van beroep en woonachtig aan de Reguliëngracht No. 81 te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, geboorteakten, 1838, deel 2, blad 24, zonder aktenummer. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-lambert-van-meerten-1792-1847-en-guillelmine-caroline-vosmaer-1797-1881/.