Home » Genealogie » Overlijdensakte van Theodorus van Gestel (1905-1959)

Overlijdensakte van Theodorus van Gestel (1905-1959)

Overlijdensakte van Theodorus van Gestel (1905-1959) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Theodorus van Gestel (1905-1959) weergegeven.1 Op 26 januari 1959 verscheen Nico Geertrui Hendriks (1923-2005) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van het overlijden van Theodorus. Nico Geertrui was vijf en dertig jaar oud, koster van beroep en woonachtig te Zetten (Gemeente Valburg). Hij verklaarde dat Theodorus op 24 januari 1959 om half twee ’s nachts is overleden binnen de Gemeente Arnhem in de leeftijd van vier en vijftig jaar. Hij was chauffeur van beroep, geboren te Dodewaard en woonachtig te Zetten (Gemeente Valburg).2 Theodorus was gehuwd met Johanna van Meerten (1905-1998) en een zoon van wijlen de echtelieden Doris van Gestel (1865-1934) en Johanna Lijbers (1866-1938).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1959, aktenummer 78. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-theodorus-van-gestel-1905-1959/.