Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1905-1998) en Theodorus van Gestel (1905-1959)

Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1905-1998) en Theodorus van Gestel (1905-1959)

Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1905-1998) en Theodorus van Gestel (1905-1959) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna van Meerten (1905-1998) en Theodorus van Gestel (1905-1959) weergegeven.1 Op 12 juli 1934 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om een huwelijk aan te gaan.

Theodorus van Gestel was negen en twintig jaar oud en chauffeur van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Dodewaard.2 Theodorus was de meerderjarige zoon van wijlen Doris van Gestel en Johanna Lijbers. Johanna was acht en zestig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Dodewaard.

Johanna van Meerten was negen en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Elst en woonachtig te Valburg, de laatste zes maanden echter te Arnhem.3 Johanna was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952).4 Jan was acht en vijftig jaar oud en veldarbeider van beroep. Johanna was negen en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar was woonachtig te Valburg. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig en verklaarden toe te stemmen met dit huwelijk.

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied te Valburg, te Dodewaard en te Arnhem op 30 juni 1934. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende twee getuigen meegebracht:

  1. Johan van Meerten (1910-1991), drie en twintig jaar oud, veldarbeider van beroep, woonachtig te Valburg en broer van de bruid.
  2. Jan van Gestel (1911-?), drie en twintig jaar oud, timmerman van beroep, woonachtig te Dodewaard en broer van de bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, huwelijksakten, 1934, aktenummer 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-theodorus-van-gestel-1905-1959/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-van-meerten-1905-1998/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1876-en-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.