Home » Genealogie » Overlijdensakte van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868)

Overlijdensakte van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868)

Overlijdensakte van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) weergegeven.1 Op 5 oktober 1868 verscheen Jan van Zetten (1822-1885) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn schoonvader. De ambtenaar in functie was Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan was vijf en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Arnoldus van Ingen (1822-1874), zes en veertig jaar oud, arbeider van beroep en schoonzoon van de overledene. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren. Zij verklaarden dat Teunis Zeger op 4 oktober 1868 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar en negen maanden. Teunis Zeger was geboren op 14 december 1795 te Ingen en woonachtig te Oudewaard. Hij was weduwnaar van Willemina Winkelman (1793-1848) en de zoon van wijlen de echtelieden Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1868, aktenummer 47. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.