Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van Meerten (1821-1894)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1821-1894)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1821-1894) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1821-1894) weergegeven.1 Op 19 februari 1894 verscheen Willem van Zetten (1850-1904) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. Willem was vier en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Teunis de Kruiff (1853-1914), veertig jaar oud en gemeenteveldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Maria op 19 februari 1894 om drie uur in de nacht is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar. Ze was geboren en woonachtig te Kesteren.2 Maria was de weduwe van Jan van Zetten (1822-1885) en een dochter van wijlen de echtelieden Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) en Willemina Winkelman (1793-1848).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1894, aktenummer 15. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-van-meerten-1821-1894/.