Home » Genealogie » Overlijdensakte van Pietronella Jacoba Huijsse (1744-1822)

Overlijdensakte van Pietronella Jacoba Huijsse (1744-1822)

Overlijdensakte van Pietronella Jacoba Huijsse (1744-1822) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Middelburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Pietronella Jacoba Huijsse (1744-1822) weergegeven.1 Op 22 augustus 1822 om één uur in de middag verscheen Leendert Bartelsen (±1751-?) voor de Ambtenaar van de Gemeente Middelburg om aangifte te doen van het overlijden van Pietronella Jacoba. Leendert was een en zeventig jaar oud, schipper van beroep en woonachtig te Middelburg. Hij deed de aangifte samen met Pieter van der Sluijs (±1765-?), zeven en vijftig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Middelburg. Zij waren bekenden van de overledenen. De aangevers verklaarden dat Pietronella Jacoba op 21 augustus 1822 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Zij woonde te Middelburg in Wijk M nummer 27. Pietronella Jacoba was de weduwe van Adriaan van Meerten (1739-1811).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Middelburg, overlijdensakten, 1822, aktenummer 388. Te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief: www.zeeuwsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaan-van-meerten-1739-1811-en-pietronella-jacoba-huijsse-1744-1822/.