Home » Genealogie » Overlijdensakte van Peter Geurts (1889-1958)

Overlijdensakte van Peter Geurts (1889-1958)

Overlijdensakte van Peter Geurts (1889-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Peter Geurts (1889-1958) weergegeven.1 Op 19 november 1958 verscheen Jan Albert de Hartog (1911-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om aangifte te doen van het overlijden van Peter. Jan Albert was zeven en veertig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Nijmegen. Hij verklaarde dat Peter op 17 november 1958 om kwart over vijf in de middag is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Dodewaard en woonachtig te Nijmegen.2 Peter was de echtgenoot van Cornelia van Meerten (1891-1961) en de zoon van wijlen de echtelieden Dirk Geurts (1861-1931) en Margrieta Cornelia van Binsbergen (1867-1893).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, overlijdensakten, 1958, aktenummer 998. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-geurts-1889-1958/.