Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) en Peter Geurts (1889-1958)

Huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) en Peter Geurts (1889-1958)

Eerste blad van de huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) en Peter Geurts (1889-1958) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) en Peter Geurts (1889-1958) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1891-1961) en Peter Geurts (1889-1958) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 13 november 1913 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen om een huwelijk aan te gaan.

Peter Geurts was vier en twintig jaar oud en broodbezorger van beroep. Hij is geboren te Dodewaard en woonachtig te Nijmegen.2 Peter was de meerderjarige zoon van Dirk Geurts (1861-1931) en Margrieta Cornelia van Binsbergen (1867-1893). Dirk was arbeider van beroep en woonachtig te Dodewaard.

Cornelia van Meerten was twee en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij is geboren te Kesteren en woonachtig te Hemmen.3 Zij was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).4 Jan was stationsarbeider van beroep en Mijntje was spoorwegwachteres van beroep. Het echtpaar woonde te Hemmen.

Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken aan de ambtenaar: (1) de geboorteakte van de bruidegom, hieruit blijkt dat hij geboren is op 11 april 1889 te Dodewaard. (2) De geboorteakte van de bruid, hieruit blijkt dat zij geboren is op 5 augustus 1891 te Kesteren. (3) De overlijdensakte van Margrieta Cornelia van Binsbergen. (4) Het bewijs van de gedane huwelijksafkondiging in de Gemeente Nijmegen, deze is zowel daar als binnen de Gemeente onverhinderd afgelopen. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

 1. Gerrit Sipman (1881-1950)5, een en dertig jaar oud, sigarensorteerder van beroep, woonachtig te Dodewaard en zwager van de bruidegom.
 2. Gerrit Hakken (1861-1945), een en vijftig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Hemmen.
 3. Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)6, negen en twintig jaar oud, behanger van beroep, woonachtig te Schoten en zwager van de bruid.
 4. Hendrik Muller (1884-1956)7, acht en twintig jaar oud, timmerman van beroep, woonachtig te Nijmegen en zwager van de bruid.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, huwelijksakten, 1913, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-geurts-1889-1958/.
 3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-van-meerten-1891-1961/.
 4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.
 5. Hij was getrouwd met Jenneke Geurts (1890-1959).
 6. Hij was getrouwd met Teuntje van Meerten (1884-?).
 7. Hij was getrouwd met Jansje van Meerten (1889-?).