Home » Genealogie » Overlijdensakte van Metje van Meerten (1841-1929)

Overlijdensakte van Metje van Meerten (1841-1929)

Overlijdensakte van Metje van Meerten (1841-1929) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Metje van Meerten (1841-1929) weergegeven.1 Op 18 maart 1929 verscheen Jeannette Zaal (1894-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Metje. Jeannette was vijf en dertig jaar oud en bode van beroep. Ze deed de aangifte samen met Jan Trimp (±1867-?), twee en zestig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarde dat Metje op 16 maart 1929 om drie uur in de middag is overleden in de leeftijd van zes en tachtig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Lienden en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Metje was de weduwe van Karel3 Johannes van der Heijden (1840-1887). Haar verdere gegevens zijn de aangevers niet bekend. Vanuit de genealogische gegevens weten we dat zij een dochter was van Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1929, aktenummer 1421. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-metje-van-meerten-1841-1929/.
  3. Hier geschreven als Carel.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.