Home » Genealogie » Overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895)

Overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895)

Overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Metje van Meerten (1825-1895) weergegeven.1 Op 26 februari 1895 verscheen Klaas Hoekstra (1865-?) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van het overlijden van Metje. Klaas was negen en twintig jaar oud en veldwachter van beroep. Hij woonde te Woudsend. Klaas deed de aangifte samen met Rinke de Jong (1842-1901). Rinke was twee en vijftig jaar oud en vrachtrijder van beroep en woonde eveneens in Woudsend. Zij verklaarden dat Metje op 25 februari 1895 te Woudsend is overleden om half vier in de nacht. Metje was negen en zestig jaar en vier maanden oud en oefende geen beroep uit. Ze is geboren in Opheusden2 en woonde te Woudsend. Ze was weduwe van Pieter van der Brug (1819-1894) en dochter van de wijlen echtelieden Jan (Willem) van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845). Uit de genealogische gegevens blijkt dat Metje op 15 mei 1858 te Wymbritseradeel trouwde met Pieter.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, overlijdensakten, 1895, aktenummer 37. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-metje-van-meerten-1825-1895/.