Home » Genealogie » Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855)

Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855)

Overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Lambertus Anthonij van Meerten (1769-1855) weergegeven.1 Op 6 december 1855 om tien uur in de ochtend verscheen de heer Nicolaas Gerrit van Meerten (1800-1863) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van zijn vader. De ambtenaar in functie was wethouder mr. Johannes van Kuijk (1819-1885). Nicolaas Gerrit was vijf en vijftig jaar oud en distillateur van beroep. Hij deed de aangifte samen met zijn jongere broer Hubertus Eliza van Meerten (1803-1890), vijftig jaar oud en distillateur van beroep. Zij verklaarden dat Lambertus Anthonij van Meerten op 5 december 1855 om half twee in de middag is overleden in de leeftijd van zeven en tachtig jaar. Lambertus Anthonij was geboren te Arkel en woonachtig te Delft aan de Voorstraat Wijk 5 nummer 87.2 Zijn beroep was gepensioneerd Directeur van ’s Rijksmagazijn van Geneesmiddelen te ’s-Gravenhage. Hij was geridderd als ‘Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw’ en was ook raadslid van de ‘Raad der Stad’. Lambertus Anthonij was de echtgenoot van Adriana Maria Gregoor (1779-1862) en een zoon van wijlen de echtelieden de weleerwaarde heer Leonard3 van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechem van der Linden (1729-1807). Vrouw Adriana Maria is als particuliere woonachtig in de Stad Delft. Vader Leonard was in leven emerituspredikant en is volgens de akte overleden in ’s-Gravenhage.4 Moeder Cornelia Catharina is overleden te Gouda.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1855, aktenummer 706. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-lambertus-anthonij-van-meerten-1769-1855/.
  3. Hier staat ook nog ‘Cornelis’ bij, maar dat is niet juist.
  4. Dit is incorrect, want hij is overleden in Leiden.