Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adriana Maria Gregoor (1779-1862)

Overlijdensakte van Adriana Maria Gregoor (1779-1862)

Overlijdensakte van Adriana Maria Gregoor (1779-1862) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adriana Maria Gregoor (1779-1862) weergegeven.1 Op 11 december 1862 verscheen de heer Hubertus Eliza van Meerten (1803-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892). Hubertus Eliza was zeven en vijftig jaar oud en distillateur van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Arend Scholten (1824-1903), acht en dertig jaar oud en boekhouder van beroep. Zij verklaarden dat Adriana Maria op 10 december 1862 om half vier in de middag is overleden in de leeftijd van een en tachtig jaar. Adriana Maria was particuliere en woonachtig in het oude Delft wijk 6 nummer 212. Zij was geboren te Dordrecht.2 Adriana Maria was weduwe van wijlen de weledelen heer Lambertus Anthonij van Meerten. Deze was in leven ‘Ridder van den Nederlandschen Leeuw’ en gepensioneerd Directeur van ‘’s Rijks magazijn van Geneesmiddelen’ te ’s-Gravenhage. Daarnaast was haar man oud lid van de Stadsraad van Delft. Hij is eveneens te Delft overleden.3 Adriana Maria was dochter van wijlen de echtelieden Nicolaas Gregoor (1748-1828) en Sybilla Christina de Leeuw (1754-1823). Nicolaas was in leven fabrikant en het ouderlijk echtpaar is te Dordrecht overleden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1862, aktenummer 588. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-adriana-maria-gregoor-1779-1862/.
  3. Zijn overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-lambertus-anthonij-van-meerten-1769-1855/.