Home » Uncategorized » Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1824-1905)

Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1824-1905)

Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1824-1905) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1824-1905) weergegeven.1 Op 10 mei 1905 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Johannes Marinus. Willem Johannes was zes en zestig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Frederik Hennevelt (1863-1920), een en veertig jaar oud en bode van beroep. De aangevers verklaarden dat Johannes Marinus op 9 mei 1905 om negen uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van tachtig jaar. Johannes Marinus was zonder beroep, geboren te Utrecht en in dezelfde stad woonachtig aan de Nieuwegracht.2 Hij was weduwnaar van Elisabeth van Meerten (1824-1873) en gehuwd met Henriette Anny Marie Barones Taets van Amerongen (1836-1908) en de zoon van de wijlen echtelieden Johannes Honig (1796-1862) en Maria Dirksen (±1795-1850).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1905, aktenummer 737. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-marinus-honig-1824-1905/.