Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jesaie Isaac Bril (1870-1942)

Overlijdensakte van Jesaie Isaac Bril (1870-1942)

Overlijdensakte van Jesaie Isaac Bril (1870-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jesaie Isaac Bril (1870-1942) weergegeven.1 Op 29 september 1942 verscheen Henricus Johannes Marie van der Meijden (1896-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Jesaie Isaac. Henricus Johannes Marie was zes en veertig jaar oud en lijkbezorger van beroep. Hij woonde te Rotterdam. Hij verklaarde dat Jesaie Isaac op 27 september 1942 om twaalf uur in de middag is overleden in de leeftijd van twee en zeventig jaar. Hij is geboren en woonachtig te Rotterdam en zonder beroep.2 Jesaie Isaac was weduwnaar van Johanna de Ridder (1876-1941) en een zoon van wijlen de echtelieden Isaac Bril (1830-1896) en Cornelia van Straten (1835-1911).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1942, aktenummer 3630. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jesaie-isaac-bril-1870-1942/.