Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna de Ridder (1876-1941) en Jesaie Isaac Bril (1870-1942)

Huwelijksakte van Johanna de Ridder (1876-1941) en Jesaie Isaac Bril (1870-1942)

Huwelijksakte van Johanna de Ridder (1876-1941) en Jesaie Isaac Bril (1870-1942) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna de Ridder (1876-1941) en Jesaie Isaac Bril (1870-1941) weergegeven.1 Op 21 april 1900 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan. De huwelijkse afkondigingen hebben zonder bezwaar plaatsgehad op 4 maart 1900 en op 11 maart 1900.

Jesaie Isaac Bril is negen en twintig jaar oud en koopman in glas- en aardewerk van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Jesaie Isaac was de meerderjarige zoon van wijlen Isaac Bril (1830-1896) en Cornelia van Straten (1835-1911). Cornelia was winkelierster van beroep en woonachtig te Rotterdam.

Johanna de Ridder is vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Lienden en woonachtig te Rotterdam.3 Johanna was de meerderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898). Johannes Arie is schoenmaker van beroep en woonachtig te Rotterdam.4

Voordat het aanstaande echtpaar hun ‘Ja’-woord gegeven hebben overhandigde ze aan de ambtenaar: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (3) een akte van tussenkomst van de kantonrechter betreffende zijn moeder, (4) geboorteakte van de bruid, (5) een akte van tussenkomst van de kantonrechter betreffende haar vader, en (6) de overlijdensakte van haar moeder.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Cornelis Nieulant (1865-?), vier en dertig jaar oud en commies van beroep.
  2. Johannes Cornelis Boot (1860-1902), veertig jaar oud en adjunctcommies ter secretarie van beroep.
  3. Abraham Zwart (1840-?), negen en vijftig jaar oud en stadssergeant van beroep.
  4. Frans van Es (1852-?), zeven en veertig jaar oud en stadssergeant van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1900, aktenummer 441. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jesaie-isaac-bril-1870-1942/.
  3. Haar geboorteakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-de-ridder-1876-1941/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.