Home » Genealogie » Overlijdensakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Overlijdensakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Overlijdensakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) weergegeven.1 Op 20 november 1964 verscheen Hendrik van Schaik (1909-1978) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg om aangifte te doen van het overlijden van Janna Maria. Hendrik was vier en vijftig jaar oud en bedrijfsleider van beroep. Hij verklaarde dat Janna Maria op 18 november 1964 om elf uur in de avond is overleden in de leeftijd van twee en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Dodewaard en woonachtig te Valburg.2 Janna Maria was de echtgenote van Cornelis van Meerten (1900-1991)3 en een dochter van wijlen de echtelieden Gerrit Hendrik van der Woerdt (1865-1932) en Maaike Elizabeth Blom (1874-1945).

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Valburg, overlijdensakten, 1964, aktenummer 51. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-cornelis-van-meerten-1900-1991-en-janna-maria-van-der-woerdt-1901-1964/.