Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Hendrik den Ambtman (1929-1961)

Overlijdensakte van Jan Hendrik den Ambtman (1929-1961)

Overlijdensakte van Jan Hendrik den Ambtman (1929-1961) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Alkmaar.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Hendrik den Ambtman (1929-1961) weergegeven.1 Op 16 maart 1961 verscheen Barend Verhoeve (1900-1969) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Alkmaar om aangifte te doen van het overlijden van Jan Hendrik. Barend was zestig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te Alkmaar. Hij verklaarde dat Jan Hendrik op 14 maart 1961 om vier uur in de middag is overleden in de leeftijd van een en dertig jaar. Hij was geboren te Haarlem en woonachtig te Alkmaar. Jan Hendrik was de zoon van Hendrik den Ambtman (1896-1982) en Derkje Willemina van Meerten (1896-1983).2 Het echtpaar was zonder beroep en woonachtig te Alkmaar.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Alkmaar, overlijdensakten, 1889, aktenummer 139. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Alkmaar: www.regionaalarchiefalkmaar.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/parenteel-van-derkje-willemina-van-meerten-1896-1983-en-hendrik-den-ambtman-1896-1982/.