Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hermanus Hartogh Heijs (1839-1889)

Overlijdensakte van Hermanus Hartogh Heijs (1839-1889)

Overlijdensakte van Hermanus Hartogh Heijs (1839-1889) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Asten.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hermanus Hartogh Heijs (1839-1889) weergegeven.1 Op 23 september 1889 verscheen Evert van Rees (1839-1923) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Asten om aangifte te doen van het overlijden van Hermanus. Evert was negen en veertig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij woonde te Asten en was geen familie van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Piet van Deursen (±1855-?), vier en dertig jaar oud en landbouwer van beroep. Piet woonde eveneens te Asten en was geen familie van de overledene. Zij verklaarden dat Hermanus overleden is op 22 september 1889 om zes uur in de avond in de leeftijd van negen en veertig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Delft en woonachtig te Asten. Hermanus was weduwnaar van Adriana Catharina van Meerten2 en een zoon van Hermanus Hartogh Heijs (1811-1892) en wijlen Maria Margaretha Funnekotter (1815-1880). Vader Hermanus was zonder beroep en woonachtig te Delft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Asten, overlijdensakten, 1889, aktenummer 51. Te raadplegen via de website van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: www.rhc-eindhoven.nl.
  2. Hier abusievelijk Catharina Vermeerten genoemd.