Home » Genealogie » Overlijdensakte van Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910)

Overlijdensakte van Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910)

Overlijdensakte van Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910) weergegeven.1 Op 28 februari 1910 verscheen Johannes Heddering (±1851-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rheden om aangifte te doen van het overlijden van Henrietta Maria Agnes. Johannes was negen en vijftig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Velp. Hij deed de aangifte samen met Gerrit Hofenk (1857-1921), drie en vijftig jaar oud, concierge van beroep en woonachtig te Rheder Steeg. Zij verklaarde dat Henrietta Maria Agnes op zondag 27 februari 1910 om half acht in de avond is overleden. Zij was zonder beroep, geboren te Delft en woonachtig te Velp.2 Henrietta Maria Agnes was de vrouw van Volkert van Meerten (1848-1921) en een dochter van wijlen de echtelieden Aart van der Leeuw (1818-1892) en Maria Agnes van der Looij (1821-1890).

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rheden, overlijdensakten, 1910, aktenummer 62. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-henrietta-maria-agnes-van-der-leeuw-1851-1910/.