Home » Genealogie » Huwelijksakte van Volkert van Meerten (1848-1921) en Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910)

Huwelijksakte van Volkert van Meerten (1848-1921) en Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910)

Eerste blad van de huwelijksakte van Volkert van Meerten (1848-1921) en Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.
Tweede blad van de huwelijksakte van Volkert van Meerten (1848-1921) en Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Volkert van Meerten (1848-1921) en Henrietta Maria Agnes van der Leeuw (1851-1910) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 7 mei 1874 om één uur in de middag voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft. De ambtenaar in functie was wethouder Adriaan Marius Schagen van Leeuwen.

Volkert van Meerten was vijf en twintig jaar oud en distillateur van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Delft.2 Volkert was de meerderjarige zoon van de heer Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) en vrouwe Dina van der Willigen (1814-1891).3 Huibert Eliza was fabrikant van beroep en het echtpaar woonde te Delft. Zij waren aanwezig op de bruiloft.

Henrietta Maria Agnes van der Leeuw was twee en twintig jaar oud en particuliere. Zij was geboren en woonachtig te Delft.4 Henrietta Maria Agnes was de meerderjarige dochter van de heer Aart van der Leeuw (1818-1892) en vrouwe Maria Agnes van der Looij (1821-1890). Aart was koopman van beroep en het echtpaar woonde te Delft. Zij waren eveneens aanwezig op de bruiloft.

De huwelijksafkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad vanaf het Raadhuis van de Gemeente op 26 april 1874 en op 3 mei 1874. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) Een geboorteakte van de comparant, (2) Een bewijs dat door hem aan de Wet op de Nationale Militie voldaan is, en (3) Een geboorteakte van de comparante. Beide ouders verklaarden hun toestemming te geven tot dit huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Lambertus Antonij van Meerten (1842-1904), een en dertig jaar oud, distillateur van beroep, woonachtig te Delft en een broer van de bruidegom.
  2. Hendrik Jan Rink (1847-1883), zeven en twintig jaar oud, leraar aan de Hoogere Burgerschool van beroep, woonachtig te Delft en een zwager van de bruidegom.5
  3. Adriaan van der Leeuw (1845-1931), acht en twintig jaar oud, particulier, woonachtig de Delft en een broer van de bruid.
  4. Cornelis Hendrikus van der Leeuw (1849-1930), vijf en twintig jaar oud, kandidaat-notaris van beroep, woonachtig te Rotterdam en een broer van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, huwelijksakten, 1874, aktenummer 50. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-volkert-van-meerten-1848-1921/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-henrietta-maria-agnes-van-der-leeuw-1851-1910/.
  5. Hij was getrouwd met Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.