Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)

Overlijdensakte van Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)

Overlijdensakte van Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Haarlem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) weergegeven.1 Op 4 december 1957 verscheen Jan Adrianus van der Horst voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Haarlem om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik Jan. Jan Adrianus was drie en veertig jaar oud, chauffeur van beroep en woonachtig te Haarlem. Hij verklaarde dat Hendrik Jan op 3 december 1957 om half twee in de nacht is overleden in de leeftijd van drie en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Wageningen en woonachtig te Haarlem.2 Hij was de echtgenoot van Teuntje van Meerten (1884-?) en de zoon van wijlen de echtelieden Teunis Vermeer (1830-1915) en Sijbilla Hendrika Derksen (1842-1917).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Haarlem, overlijdensakten, 1957, aktenummer 827. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-jan-vermeer-1884-1957/.