Home » Genealogie » Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1884-?) en Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)

Huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1884-?) en Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)

Eerste blad van de huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1884-?) en Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1884-?) en Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Teuntje van Meerten (1884-?) en Hendrik Jan Vermeer (1884-1957) weergegeven.1 Op 17 mei 1907 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik Jan Vermeer was een jongeman van twee en twintig jaar en beroepsbehanger en stoffeerder van beroep. Hij was geboren te Wageningen en woonachtig te Hemmen, maar voor minder dan zes maanden te Haarlem.2 Hendrik Jan was de meerderjarige zoon van Teunis Vermeer (1830-1915) en Sijbilla Hendrika Derksen (1842-1917). Teunis was zes en zeventig jaar oud en schilder van beroep. Sijbilla was vijf en zestig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar was woonachtig te Wageningen.

Teuntje van Meerten was een jongedochter van twee en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren te Kesteren en woonachtig te Hemmen, maar voor minder dan zes maanden te Haarlem.3 Teuntje was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).4 Jan was zeven en veertig jaar oud en wisselwachter van beroep. Mijntje was twee en veertig jaar van beroep en boomwachteres van beroep. Het echtpaar woonde te Hemmen.

Beide ouders waren aanwezig en stemden toe in het voorgenomen huwelijk. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) De geboorteakte van de bruidegom, waaruit blijkt dat de bruidegom geboren is op 1 november 1884 te Wageningen. (2) De geboorteakte van de bruid, waaruit blijkt dat de bruid geboren is op 3 december 1884 te Kesteren. (3) Het certificaat van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie. (4) De akte waaruit blijkt dat de huwelijksafkondiging onverhinderd geschied is zowel te Haarlem als te Hemmen. Na de vragen van de Ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

  1. Teunis Vermeer (1882-1967), vier en twintig jaar oud, schilder van beroep, woonachtig te Wageningen en een broer van de bruidegom.
  2. Albert van Kleef (±1872-?), vijf en dertig jaar oud, houtdraaier van beroep, woonachtig te Wageningen en halfbroer van de bruidegom.5
  3. Jan van Dullemen (1870-1929), zes en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Dodewaard.
  4. Gerrit Hakken (1861-1945), vijf en veertig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Hemmen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, huwelijksakten, 1927, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-jan-vermeer-1884-1957/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-teuntje-van-meerten-1884/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.
  5. Moeder Sijbilla Hendrika was eerder getrouwd geweest met Hendrik Jan van Kleef (1840-1877). Dit is een kind uit haar eerste huwelijk.